Badania psychologiczne do licencji sportu samochodowego PZM

Pracownia prowadzi badania psychologiczne zawodników sportu samochodowego PZM oraz osób ubiegających się o licencję zawodniczą, bądź instruktorską.

Termin ważności orzeczenia jest taki sam, jak dla kierowców zawodowych:
5 lat do 60 roku życia, 30 miesięcy po 60 roku życia.

Badany ma możliwość odwołania się od wyniku badania w terminie 14 dni, za pośrednictwem uprawnionego psychologa. Odwołanie takie jest kierowane do Głównej Komisji Sportu Samochodowego, która po jego rozpatrzeniu wskazuje pracownię/psychologa do wykonania kolejnego badania psychologicznego. Wynik drugiego badania jest ostateczny.


Podstawa prawna

Regulamin Licencji Sportu Samochodowego z dnia 27 marca 2017r.
Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM.