Badanie kierowcy zawodowego / kandydata C, CE, D, DE150 zł
Badanie kierowcy TAXI, przewóz osób, motorniczego tramwaju / kandydata150 zł
Badanie kierowcy po zatrzymaniu prawa jazdy
(alkohol, punkty, wypadek, okres próbny)
150 zł
Badanie kierowcy pojazdu uprzywilejowanego / kandydata150 zł
Badanie kierowcy przewożącego wartości pieniężne / kandydata150 zł
Badanie instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów / kandydata150 zł
Badanie kierowcy do licencji sportów samochodowych PZM150 zł
Badanie kierowcy samochodu służbowego kat. B
(cena zawiera badanie w ciemni – widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie)
150 zł
Badanie operatorów maszyn (wózki widłowe, suwnice itp.)120 zł
Badanie osób pracujących na wysokości120 zł
Badanie widzenia przestrzennego (stereoskop)50 zł
Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie (ciemnia)

Badanie w ciemni w pakiecie z badaniem psychologicznym dla kierowców zawodowych
70 zł

50 zł
Podstawowe badanie aparaturowe (sprawność motoryczna, koordynacja wzrokowo-ruchowa,
szybkość i adekwatność reakcji)
80 zł
Konsultacja psychologiczna 50 min.150 zł
Badanie testowe
(sprawność intelektualna, koncentracja uwagi, myślenie logiczne, osobowość)
150 zł

Podstawa prawna

Zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. 2014 poz. 937) opłata za badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu wynosi 150 zł.