Badanie kierowcy zawodowego / kandydata C, CE, D, DE150 zł
Badanie kierowcy TAXI, przewóz osób, tramwaju / kandydata150 zł
Badanie kierowcy po zatrzymaniu prawa jazdy
(alkohol, punkty, wypadek, okres próbny)
150 zł
Badanie kierowcy pojazdu uprzywilejowanego / kandydata150 zł
Badanie kierowcy przewożącego wartości pieniężne / kandydata150 zł
Badanie instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów / kandydata150 zł
Badanie kierowcy do licencji sportów samochodowych PZM150 zł
Badanie kierowcy samochodu służbowego kat. B120 zł
Badanie operatorów maszyn (wózki widłowe, suwnice itp.)100 zł
Badanie osób pracujących na wysokości100 zł
Badanie widzenia przestrzennego (stereoskop)40 zł
Badanie widzenia w mroku i wrażliwości na olśnienie (ciemnia)60 zł
Podstawowe badanie aparaturowe (sprawność motoryczna, koordynacja wzrokowo-ruchowa,
szybkość i adekwatność reakcji)
70 zł
Konsultacja psychologiczna 50 min.150 zł
Badanie testowe
(sprawność intelektualna, koncentracja uwagi, myślenie logiczne, osobowość)
150 zł

Podstawa prawna

Zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. 2014 poz. 937) opłata za badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu wynosi 150 zł.