Badania psychologiczne instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów

Instruktorzy i egzaminatorzy są niejako zobligowani do „myślenia za dwóch”, a nawet do przewidywania zachowania i myśli kursanta, czy egzaminowanego. W związku z tym powinni cechować się właściwymi predyspozycjami w tym zakresie i gotowością do bardzo szybkich reakcji. Oprócz tego ich zawód jest nierozerwalnie związany z kontaktami społecznymi. To właśnie od ich zachowania często zależą reakcje kursanta, jego zachowanie i stosunek do jazdy, nawet w przyszłości.

Badania psychologiczne instruktorów nauki jazdy wykonywane są do 60 roku życia co 5 lat, a po  ukończeniu 60 roku życia co 30 miesięcy.


Podstawa prawna

art. 82 ust. 2 pkt 1 / pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.