Badania psychologiczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz przewożących wartości pieniężne

Przed kierującymi pojazdami uprzywilejowanymi stoją bardzo wysokie wymagania tworzone przez same warunki ruchu drogowego, odpowiedzialności i presji. Kierujący tymi pojazdami powinni charakteryzować się szczególnymi predyspozycjami. Dlatego nie każdy kierowca, nawet dobry kierowca, nadaje się na to stanowisko.


Podstawa prawna

art. 82 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.