Badania kierowców zawodowych i kandydatów kat. C, CE, D, DE, T, tramwajów i TAXI

  • badania psychologiczne kierowców oraz kandydatów kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D oraz D+E.
  • badania psychotechniczne kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy.
  • badania psychologiczne kierowców: taksówek, busów, autobusów, kierujących tramwajem.
  • badania psychologiczne kandydatów do szkoły ponadpodstawowej lub uczniów szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E.

Podstawa prawna

art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. a / lit. b / lit. c / pkt 2 / pkt 3 / pkt 4 lit. / pkt 5 / ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

art. 39k ust. 1 / ust. 3 pkt 1 / pkt 2 / art. 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.