Badania psychologiczne operatorów maszyn i urządzeń

  • operatorów sprzętu budowlanego (suwnice, koparki, ładowarki, dźwigi)
  • operatorów wózków jezdniowych („niskiego składowania”) i widłowych „wysokiego składowania”
  • operatorów wózków akumulatorowych
  • operatorów żurawi

Badanie psychotechniczne operatorów maszyn i urządzeń kończy się wydaniem zaświadczenia o poziomie sprawności psychoruchowej niezbędnej do pracy na określonym stanowisku. Psycholog w zaświadczeniu nie określa terminu ważności badania, lecz może wydać stosowne zalecenia.


Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.96.62.287).