Badania psychologiczne na stanowiska wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej

Praca na wysokości należy do jednych z najbardziej niebezpiecznych. W przypadku pracy jako operator lub pracy na wysokości powyżej 3 metrów, prawidłowe musi być widzenie stereoskopowe.

Badanie psychologiczne na stanowiska wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej kończy się wydaniem zaświadczenia o poziomie sprawności psychoruchowej. Psycholog w zaświadczeniu nie określa terminu ważności badania, lecz może wydać stosowne zalecenia.


Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.96.62.287).