Badania psychologiczne po zatrzymaniu / utracie prawa jazdy

  • z powodu przekroczenia limitu punktów karnych
  • z powodu prowadzenia pojazdu (motoroweru lub pojazdu silnikowego) pod wpływem alkoholu
  • z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem innych środków psychoaktywnych
  • kierowców po wypadkach drogowych
  • z powodu wykroczeń w ruchu drogowym w czasie okresu próbnego

Stan po spożyciu alkoholu (0,2‰ – 0,5‰ we krwi) jak i stan nietrzeźwości (>0,5‰ alkoholu we krwi) powodują zatrzymanie prawa jazdy. O długości kary decyduje sąd rozpatrując indywidualnie stopień szkodliwości czynu. Jednak w celu odzyskania prawa jazdy należy zawsze wykonać badania psychotechniczne.

Każda osoba kierująca motorowerem, pojazdem silnikowym czy tramwajem, uczestnicząca w wypadku drogowym, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń (o których mowa w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 Kodeksu karnego) musi zostać poddana badaniom psychotechnicznym. 

W orzeczeniu wystawianym po zatrzymaniu prawa jazdy nie określa się terminu ważności.


Podstawa prawna

art. 82 ust. 1 pkt 1 llit. b / lit. c / pkt 3 / pkt 4 lit. a / lit. b / lit. c / pkt 5 / ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.