Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:

1) Administratorem przekazywanych danych osobowych jest PRACOWNIA PSYCHOTECHNICZNA – KAMILA MARKIEWICZ, 05-500 Piaseczno, ul. Elizy Orzeszkowej 27/29/31, tel. 606556799, NIP: 521-349-62-17, REGON: 386938477, wpisana pod nr: RP 343/20 do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

2) Inspektorem ochrony danych jest Kamila Maria Markiewicz, e-mail: biuro@pracownia-psychotechniczna.pl

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia badania psychologicznego  art. 6 ust 1 pkt c rozporządzenia 2016/679

4)  Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 20lat

5) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesieni a sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych /PUODO/ gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679;

7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem prawnym:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. 2014, poz.937 z póź. Zm )

8) Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

9) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Ciasteczka (cookies)

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lokalnym lub innym urządzeniu podczas, gdy odwiedzasz różne strony w sieci Internet.

Pliki “cookies” (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony www. Ciasteczka używane są najczęściej w celu optymalizacji procesu korzystania ze stron www. Stosowane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości strony www.

Oprogramowanie stosowane do przeglądania stron www domyślnie dopuszcza umieszczanie plików “cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików “cookies” lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Właściwe informacje o obsłudze plików “cookies” oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki.

Wyłączenie stosowania plików “cookies” może spowodować utrudnienia związane z korzystaniem z niektórych usług w ramach serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania “cookies” nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.