Badania kierowców prowadzących pojazdy służbowe

Badania z zakresu Medycyny Pracy

  • Badania psychologiczne kierowców pojazdów służbowych kat. B
  • kadra zarządzająca
  • przedstawiciele handlowi
  • kurierzy
  • dostawcy pizzy
  • i inni

Prowadzenie pojazdu zawsze obarczone jest elementem ryzyka, a jeśli wykonujemy to w ramach czynności zawodowych, to nasza praca jest także obarczona tym ryzykiem. Dlatego pracodawca musi mieć pewność, że użytkujący auto pracownik jest w pełni zdolny do jego prowadzenia. W związku z tym wskazane jest wykonywanie badań psychotechnicznych wszystkim pracownikom, na których stanowisku jest przewidziane kierowanie pojazdem.

Oferta dla firm:

Szybkie terminy
Możliwość płatności przelewem
Możliwość wykonywania badań indywidualnych oraz grupowych
Przy większej grupie osób możliwość negocjacji cen


Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. DzU z 1997 r. nr 69, poz. 332 z późn. zm., zał. 1, grupa V poz.2.